Hero

Agnieszka NOWAK-GĄSIENICA

kandydatka na Burmistrza Miasta ZAKOPANE

#SILNA #SPRAWDZONA

O mnie

Ur. w 1975 roku, mężatka, matka trójki dzieci. Ukończyła studia z prawa gospodarczego i administracyjnego, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, logopedii oraz zarządzania oświatą, zarządzania w ochronie zdrowia, pedagogiki ogólnej oraz sztuki.

Wieloletni prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego, członek Rady Muzeum Tatrzańskiego, Rady Programowej Zakopiańskiego Centrum Kultury, wiceprzewodnicząca Społecznej Rady Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem. Jest Honorową Ambasadorką Fundacji PoWer prowadzącej Centrum Pomocy Dzieciom.

Od 2014 roku pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta Zakopane, w którego kompetencjach znajdują się: kultura i promocja, oświata i sprawy społeczne oraz sport. Podlegają jej także Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, a także jednostki kultury, publiczne szkoły podstawowe i przedszkola oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zakopiańskie Centrum Edukacji.

Omnie
Program

Program

SZÓSTKA DLA ZAKOPANEGO
AGNIESZKI NOWAK-GĄSIENICY
1
/
6
P1

ZIELONE ZAKOPANE

 • wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ograniczających ruch samochodowy w mieście (strefa czystego transportu, rozwój ekologicznej komunikacji miejskiej – nowe linie autobusowe, rower miejski)
 • dalsze działania na rzecz poprawy jakości powietrza (wymiana pieców, instalacja odnawialnych źródeł energii, rozbudowa sieci gazowej)
 • rozbudowa sieci geotermalnej (pozyskane 25 mln zł z NFOŚiGW)
 • rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi (w trakcie realizacji)
 • rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • budowa stacji uzdatniania wody
 • modernizacja zielonej wyspy na Wojdyłach celem zwiększenia darmowego odbioru segregowanych odpadów od mieszkańców
 • dalsza rewaloryzacja terenów zielonych, tworzenie łąk kwietnych, skwerów i parków kieszonkowych
 • edukacja ekologiczna
 • montaż automatów na butelki PET wydających karmę dla psów, zwiększenie ilości psich pakietów w mieście, wybieg dla psów
P2

AKTYWNE ZAKOPANE

 • budżet obywatelski na małe projekty inwestycyjne i projekty miękkie
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi – wzmacnianie potencjału i promocja (organizacja wspólnych wydarzeń, spotkań, konsultacji, szkoleń, wymiana doświadczeń, korzystanie z zasobów miasta)
 • wspieranie stowarzyszeń działających na rzecz młodzieży i seniorów
 • wspieranie różnych form aktywizacji seniorów (klub seniora, zniżki w obiektach sportowych)
 • zajęcia edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży
 • wspólna troska o dobry wizerunek miasta i jego mieszkańców
 • udostępnianie usług elektronicznych, konsultacje on-line, partycypacja społeczna on-line
 • rozwój Zakopiańskiej Karty Mieszkańca
P3

ZAKOPANE BLISKO LUDZI

 • uruchomienie Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie „Nasz Dom” zapewniającego dzienną opiekę oraz wielokierunkowe wsparcie dla osób chorych i ich rodzin
 • uruchomienie przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym
 • zapewnienie pomocy psychologicznej
 • zapewnienie dzieciom dostępu do zajęć wczesnego wspomagania rozwoju
 • budowa, modernizacja i remonty mieszkań komunalnych oraz socjalnych
 • poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach użyteczności publicznej, głównie w Urzędzie Miasta Zakopane
 • wprowadzenie bezpiecznych stref dla pieszych i bezpiecznych wyniesionych przejść dla pieszych
 • poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego i wzmocnienie współpracy ze służbami mundurowymi
 • działania na rzecz zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta (uchwała krajobrazowa, plan ogólny dla całego miasta, zmiany punktowe w miejscowych planach zagospodarowania dla mieszkańców na budownictwo jednorodzinne oraz inwestycje miejskie)
P4

KULTURALNE ZAKOPANE

 • rozwój istniejących wydarzeń cyklicznych i festiwalowych
 • bogata i zróżnicowana oferta wydarzeń kulturalnych
 • wspieranie kultury rodzimej (festiwale, wydarzenia, wystawy, wsparcie dla zespołów regionalnych i twórców ludowych)
 • nowe projekty i produkty turystyczne (Karta Turysty)
 • konsultacje społeczne w sprawie organizacji sylwestrowego koncertu plenerowego
 • dalsze działania na rzecz ochrony zabytków, zwiększenie kwoty dotacji
 • troska o estetykę przestrzeni publicznej
P5

SPORTOWE ZAKOPANE

 • wspieranie inicjatyw związanych z rekreacją i sportem, współpraca z klubami sportowymi
 • rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (ścianka wspinaczkowa, skatepark, parki ćwiczeń, place zabaw, miasteczko rowerowe przy ul. Zamoyskiego, zagospodarowanie terenów przyszkolnych na sport i rekreację w SP1, SP2, SP3 i ZCE)
 • organizacja i współorganizacja dużych imprez sportowych
 • otwarcie klas sportowych profilowanych, zajęcia pozalekcyjne
 • wsparcie dla rozwoju infrastruktury narciarskiej
 • zagospodarowanie przestrzeni sąsiedzkich poprzez montaż małej architektury (stoły do gier, boisko do buli, pumptrucki, huśtawki)
 • budowa ścieżek rowerowych i biegowych (wzdłuż potoku Bystra i Drogi Homolackiej na Bachledzkim Wierchu oraz u wylotu Doliny Białego)
 • budowa ścieżek edukacyjnych i rekreacyjnych
P6

KLUCZOWE INWESTYCJE

 • budowa stadionu przy ul. Orkana (w trakcie realizacji)
 • budowa centrum przesiadkowego w Kuźnicach (w trakcie realizacji)
 • nowe połączenie drogowe "zakopianki" z Centrum Komunikacyjnym (w trakcie realizacji)
 • budowa parkingu zaporowego na Spyrkówce
 • budowa widowiskowej sali wielofunkcyjnej
 • budowa miejskiego lodowiska
 • budowa hali sportowej przy SP7 na Cyrhli, kontynuacja remontów i modernizacja szkół (m.in. SP1, SP2, SP4) oraz usprawnienia komunikacyjne w ich rejonie
 • budowa boiska piłkarskiego
 • dalsza modernizacja oraz rozbudowa infrastruktury drogowej
 • skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na dalszy rozwój Zakopanego

Kandydaci

Poznaj naszych kandydatów

Pawelstraczek
Paweł
Strączek
Okręg nr 1
Miejsce 1
Anetabachledacurus
Aneta
Bachleda - Curuś
Okręg nr 1
Miejsce 2

Mam 46 lat. Urodziłam się i mieszkam w Zakopanem. Jestem żoną oraz mamą trójki nastolatków. Z wykształcenia jestem księgową, ukończyłam studia wyższe na kierunku ekonomicznym. Od 24 lat prowadzę biuro rachunkowe, a od kilkunastu lat również działalność w sektorze turystyki. Lubię podróże i górskie wędrówki z rodziną.

Moją pasją jest praca w gąszczach przepisów i wśród liczb. Lubię pracę z ludźmi i czuję mocną potrzebę działania. Bardzo chętnie i bezinteresownie angażuję się w prace społeczne. Aktualnie jestem Radną Miasta Zakopane. Podczas obecnej kadencji 2018-2023 pełniłam funkcję Przewodniczącej Komisji Urbanistyki i Rozwoju.

Dlaczego kandyduję na Radną Miasta Zakopane?

Jestem lokalną patriotką. Muszę działać zdecydowanie, skutecznie i szybko. Mam zarówno doświadczenie, które zdobyłam podczas kończącej się kadencji Rady Miasta Zakopane, jak również energię, którą chciałabym przekuć w działanie na rzecz mieszkańców.

Wojciechtatar
Wojciech
Tatar
Okręg nr 1
Miejsce 3

Urodziłem się w 1974 r. w Zakopanem, jestem ojcem trojga dzieci. Ukończyłem technikum weterynaryjne w Nowym Targu oraz studia w Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu. Jestem emerytowanym policjantem. Obecnie prowadzę prywatną działalność gospodarczą. Od 2010 r. jestem radnym, obecnie – wiceprzewodniczącym Rady Miasta Zakopane.

Marialukaszczyk
Maria
Łukaszczyk
Okręg nr 1
Miejsce 4

Jestem szczęśliwą żoną, mamą trójki dorosłych dzieci oraz babcią czworga wspaniałych wnucząt. Pracuję jako nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej  w Szkole Podstawowej nr 7 na Cyrhli. Praca z dziećmi jest moją prawdziwą pasją. Lubię jeździć zimą na nartach, a latem podróżować w miejsca, gdzie jest dużo słońca.

Z wielkim szacunkiem traktuję każdego człowieka. W naturalny sposób od lat angażuję się w życie społeczne naszej dzielnicy Cyrhla. Po pięciu latach pracy jako radna naszego miasta, postanowiłam kandydować ponownie. Jestem gwarantem kontynuacji dotychczasowej polityki inwestycyjnej, którą realizował z sukcesem Pan Burmistrz Leszek Dorula.

Migielboguslaw
Bogusław
Migiel
Okręg nr 1
Miejsce 5

Mam 29 lat, urodziłem się w Zakopanem. Od dziecka mieszkałem i wychowywałem się na Olczy. Jestem żonaty i mam dwoje dzieci. Prowadzę działalność gospodarczą w branży turystycznej. Od dziecka interesują i fascynują mnie Tatry oraz górskie wycieczki.

Jestem osobą, która wytrwale, zdecydowanie i z ogromnym uporem dąży do celu. Podczas swojej kadencji w Radzie Miasta chciałbym działać na rzecz rozwoju infrastruktury rekreacyjno-sportowej – budowy nowych ścieżek rowerowych, boiska piłkarskiego, tras biegowych oraz miejskiego lodowiska. Chciałbym również podnieść poziom bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na obrzeżach miasta.

Mariakukucfraczytsa
Maria
Kukuc - Frączysta
Okręg nr 1
Miejsce 6

Mam 39 lat. Ukończyłam Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego kierunek Turystyka Międzynarodowa, Studium Taneczne – Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny kierunek Taniec Ludowy w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie, Studia Podyplomowe kierunek Dziedzictwo Kulturowe Podtatrza w PPWSZ w Nowym Targu, Studia Podyplomowe kierunek Przygotowanie Pedagogiczne w Brzesku oraz studia podyplomowe Zarządzanie w kulturze na UJ w Krakowie.

Jestem członkiem i instruktorem wielu zespołów regionalnych. Współprowadzę Parafialny Regionalny Zespół Giewont z Zakopanego Olczy. Jestem konferansjerką m.in. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Od 2016 roku pracuję w Zakopiańskim Centrum Kultury – Centrum Kultury Rodzimej w willi Czerwony Dwór.

Ważny jest dla mnie dobry wizerunek miasta, czyli promowanie kultury rodzimej, walorów przyrodniczych i turystycznych, a także podnoszenie świadomości historycznej mieszkańców, zwłaszcza dotyczącej II wojny światowej oraz dbanie o bezpieczeństwo i komfort poruszających się pieszo mieszkańców miasta, zwłaszcza w okresie zimowym.

Krzysztofkonior
Krzysztof
Konior
Okręg nr 1
Miejsce 7

Mam 52 lata. Urodziłem się w Zakopanem, mieszkam na ul. Tatary. Jestem absolwentem  Politechniki Krakowskiej Wydziału Inżynierii Środowiska – specjalizacja hydrologia i gospodarka wodna. Jestem pasjonatem sportu. Moje zainteresowania to także architektura, urbanistyka, ekologia, medycyna i ziołolecznictwo.

Xconvert.com
Jacek
Kalata
Okręg nr 1
Miejsce 8

Mam 52 lata. Jestem drobnym przedsiębiorcą oraz radnym dwóch kadencji. Mam żonę i czterech synów.

Jestem buntownikiem z wyboru, podejmującym się najtrudniejszych zadań dla wyrównania szans rozwoju mieszkańców Zakopanego, takich jak:

– budowa wodociągów w paśmie Gubałówki

– dokończenie budowy kanalizacji

– budowa drogi Ciągłówka – Gubałówka

– gazyfikacja gminy i powiatu.

Startuję w wyborach na następną kadencję z #silną i sprawdzoną ekipą w celu zakończenia ww. zadań dla dobra mieszkańców.

Kazimierzkonarski
Kazimierz
Konarski
Okręg nr 2
Miejsce 1
Malgorzatatlalkadlugosz
Małgorzata
Tlałka - Długosz
Okręg nr 2
Miejsce 2
Andrzejbielawa
Andrzej
Bielawa
Okręg nr 2
Miejsce 3

Urodziłem się w 1964 r. w Zakopanem. Mam żonę i trójkę dzieci. Od najmłodszych lat jestem związany z narciarstwem alpejskim. Ukończyłem AWF w Krakowie na wydziale trenerskim. Byłem wielokrotnym Mistrzem Polski, uczestnikiem zawodów Pucharu Świata i Mistrzostw Świata. Byłem także trenerem kadr reprezentacji Polski w narciarstwie alpejskim na czterech igrzyskach olimpijskich oraz trenerem klubu sportowego „Armann” na Islandii. Przed laty byłem wiceprezesem spółki Polskie Tatry. Jestem współzałożycielem stowarzyszenia „Klub Narciarski Małe Ciche”, w którym społecznie pełnię rolę trenera.

Jestem także inicjatorem budowy Stacji Narciarskiej Małe Ciche, jej współwłaścicielem, a obecnie Prezesem Zarządu. Od lat angażuję się w rozbudowę i rewitalizację infrastruktury narciarskiej na terenie Podhala w miejscach takich jak Butorowy Wierch, Cyrhla – Huty, Oleksówki – Dziubasówki w Nowym Targu, Galicowa Grapa w Poroninie oraz Nosal w Zakopanem.

Annagalica
Anna
Galica
Okręg nr 2
Miejsce 4

Mam 56 lat. Jestem mieszkanką Zakopanego, mężatką i matką trojga dzieci. Zajmuję się działalnością w branży turystycznej. Chętnie pomagam innym, w wolnym czasie zajmuję się wolontariatem. Kocham nasze góry i moje miasto Zakopane. Pragnę mieć udział w jego rozwoju jako radna.

Andrzejmacura
Andrzej
Macura
Okręg nr 2
Miejsce 5
Agnieszkajanik
Agnieszka
Janik
Okręg nr 2
Miejsce 6
Andrzejkrol
Andrzej
Król
Okręg nr 2
Miejsce 7

Mam 57 lat, urodziłem się i mieszkam w  Zakopanem. Jestem absolwentem Technikum Budownictwa Regionalnego w Zakopanem. Mam żonę i pięcioro dzieci. Od 1992 r. prowadzę działalność gospodarczą – rzemieślniczy zakład stolarski. Jestem zrzeszony w Cechu Rzemiosł Różnych w Zakopanem. W swoją pracę wkładam całe serce. Jako radny chcę tak samo mocno pracować dla Zakopanego.

Agnieszka Nowak Gasienica
Agnieszka
Nowak - Gąsienica
Okręg nr 3
Miejsce 1

Urodziłam się w 1975 roku. Jestem mężatką i matką trójki dzieci. Ukończyłam studia z prawa gospodarczego i administracyjnego, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, logopedii oraz zarządzania oświatą, zarządzania w ochronie zdrowia, pedagogiki ogólnej oraz sztuki.

Przez wiele lat pełniłam funkcję prezesa Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Jestem członkiem Rady Muzeum Tatrzańskiego, Rady Programowej Zakopiańskiego Centrum Kultury oraz wiceprzewodniczącą Społecznej Rady Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem. Zostałam także Honorową Ambasadorką Fundacji PoWer prowadzącej Centrum Pomocy Dzieciom.

Od 2014 roku jestem pierwszym Zastępcą Burmistrza Miasta Zakopane. W moich kompetencjach znajdują się: kultura i promocja, oświata i sprawy społeczne oraz sport. Podlegają mi także Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, a także jednostki kultury, publiczne szkoły podstawowe i przedszkola oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zakopiańskie Centrum Edukacji.

Jangluc
Jan
Gluc
Okręg nr 3
Miejsce 2
Maciejgasienicawalczak
Maciej
Gąsienica - Walczak
Okręg nr 3
Miejsce 3
Wioletta Dobrowolska(1)
Wioletta
Dobrowolska
Okręg nr 3
Miejsce 4

Mam 49 lat. Ukończyłam studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie – kierunek trenerski narciarstwo alpejskie oraz podyplomowo zarządzanie w oświacie i oligofrenopedagogikę.  Jestem wielokrotną medalistką Mistrzostw Polski seniorów w narciarstwie alpejskim, uczestniczką Mistrzostw Świata juniorów i uniwersjad, wiceprezesem klubu sportowego SN-PTT 1907 Zakopane, członkiem TG Sokół w Zakopane oraz Stowarzyszenia „Sprawni-razem”.

Zacharkomichal
Michał
Zacharko
Okręg nr 3
Miejsce 5
Krzysztoflichota
Krzysztof
Lichota
Okręg nr 3
Miejsce 6

Mam 52 lata. Jestem żonaty, mam dwójkę dorosłych dzieci. Pracuję na etacie oraz w ramach własnej działalności gospodarczej. Jestem związkowcem i od sześciu lat kieruję biurem zakopiańskiej Solidarności. Moje hobby to piłka nożna i siatkówka oraz muzyka.

Grazynakrupa
Grażyna
Krupa
Okręg nr 3
Miejsce 7

Od urodzenia mieszkam na Gubałówce, należę do pokolenia „silversów”. Moja rodzina to mąż i trójka dzieci. Posiadam wykształcenie ekonomiczne. Razem z mężem prowadzę działalność gospodarczą w branży turystycznej.

Kandyduję do Rady Miasta Zakopane, ponieważ w swojej pracy samorządowej chciałabym zająć się problemami Zakopanego i jego mieszkańców. Działam zawsze z wielkim zaangażowaniem. Jestem osobą energiczną, z poczuciem humoru, nie boję się nowych wyzwań. Lubię dalekie podróże, które sama organizuję. Hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna” jest mi szczególnie bliskie. Bardzo boli mnie hejt wylewający się ostatnio na góralską społeczność i czarny pijar Zakopanego.  W swojej pracy samorządowej chciałabym wesprzeć swoim zaangażowaniem realizację programu Pani Agnieszki Nowak-Gąsienicy. Proszę o zaufanie i głos w najbliższych wyborach, abyśmy  mogli wspólnie dbać o naszą Małą Ojczyznę.

Figieljozef
Józef
Figiel
Okręg nr 4
Miejsce 1

Od 1975 roku mieszkam w Zakopanem. Jestem żonaty i mam sześcioro dzieci. Pracuję w parafii Miłosierdzia Bożego. Jestem radnym Rady Miasta Zakopane od 2000 roku. Staram się być blisko ludzi i zawsze nieść pomoc.

Morawskakrystyna
Krystyna
Morawska
Okręg nr 4
Miejsce 2

Urodziłam się w Zakopanem. Skończyłam studia na kierunku Prawo i Administracja. Od wielu lat pracuję w Urzędzie Miasta Zakopane, mam więc duże doświadczenie w samorządzie. Leży mi na sercu dobro miasta i jego mieszkańców. Jestem energiczna i bardzo zaangażowana w podejmowane działania.

Sek
Marcin
Sęk
Okręg nr 4
Miejsce 3

Urodziłem się w 1988 r. w Zakopanem, mam 35 lat i cały czas jestem związany z naszym miastem. Ukończyłem Politologię na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, studiowałem również Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie pracuję w Starostwie Powiatowym w Zakopanem. Jestem szczęśliwym mężem i dumnym tatą trójki dzieci. Od 2018 roku jestem radnym Miasta Zakopane. Moje zainteresowania to sport, polityka i ekonomia.

Mierczakmalgorzata
Małgorzata
Mierczak
Okręg nr 4
Miejsce 4

Mam 53 lata. Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Posiadam uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do projektowania bez ograniczeń. Obecnie jestem dyrektorem Zespołu Szkół Budowlanych im. dra Wł. Matlakowskiego w Zakopanem oraz drugą kadencję członkiem Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie.

Paulinazwijacz
Paulina
Zwijacz
Okręg nr 4
Miejsce 5

Mam 33 lata. Od urodzenia mieszkam w Zakopanem. Ukończyłam studia drugiego stopnia na kierunku Biologia Eksperymentalna i Środowiskowa w obszarze nauk przyrodniczych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Od momentu ukończenia studiów pracuję jako nauczyciel przedmiotów ścisłych w zakopiańskich szkołach podstawowych. Od wielu lat jestem aktywnym członkiem Komisji Międzyzakładowej NSZZ ,,Solidarność” Pracowników Oświaty w Zakopanem, pełniącym funkcję wiceprzewodniczącej, członka zarządu. Czynnie działam na rzecz starszych i chorych mieszkańców Zakopanego, włączając się w akcje charytatywne oraz zachęcając młodzież do niesienia pomocy potrzebującym ludziom.

Pragnę, aby nasze miasto nadal wzrastało w duchu patriotyzmu, pielęgnowało wartości historyczne i kulturowe oraz było w pełni otwarte na potrzeby wszystkich mieszkańców.

Beatakepinska
Beata
Kępińska
Okręg nr 4
Miejsce 6

Urodzona w Zakopanem. Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zatrudniona w Polskiej Akademii Nauk. Uczestniczyła w pracach zespołu, który zapoczątkował wykorzystanie geotermii w ogrzewaniu na Podhalu i w Zakopanem. Tematyką geotermii i ochrony środowiska zajmuje się zawodowo do dzisiaj. W przyszłej Radzie zamierza działać m.in. na rzecz współpracy Miasta, mieszkańców i przedsiębiorstwa ciepłowniczego w celu dalszego rozwoju sieci geotermalnej.

Mateuszlekawski
Mateusz
Łękawski
Okręg nr 4
Miejsce 7

Mam 35 lat. Ukończyłem liceum ekonomiczno-administracyjne w Zespole Szkół Hotelarsko- Turystycznych w Zakopanem. Następnie poszerzałem swoją wiedzę i rozwijałem umiejętności na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie uzyskałem tytuł licencjata na kierunku politologia, ze specjalizacją samorząd i polityka lokalna oraz na Uczelni Collegium Civitas w Warszawie kończąc studia magisterskie na kierunku Zarządzanie Rozwojem Społeczności Lokalnych.
Od przeszło dziesięciu lat aktywnie współpracuję z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, z którymi miałem przyjemność realizować wiele ciekawych projektów, zarówno w zakresie ekologii, edukacji młodzieży, jak i rozwoju turystyki. Wspólnie i z sukcesem pozyskiwaliśmy środki na realizację zaplanowanych działań z środków krajowych, europejskich, jak i szwajcarskich. W ramach tej aktywności pełniłem funkcję koordynatora pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Kościelisko i doprowadziłem do reaktywacji Młodzieżowej Rady Miasta Zakopane.
Jestem wieloletnim honorowym dawcą krwi, dlatego też byłem jednym z pomysłodawców i założycieli Tatrzańskiego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi.
Mam zaszczyt należeć także do Zakonu Rycerzy Kolumba – największej na świecie rzymskokatolickiej organizacja świeckiej o charakterze charytatywnym.
Moje doświadczenie zawodowe obejmuje także pracę w administracji samorządowej i rządowej, co pozwala mi na szerokie spojrzenie na potrzeby i możliwości naszej społeczności.
W życiu prywatnym cenię rodzinne chwile spędzone z żoną Pauliną i córką Marceliną.
Hobbystycznie, dla adrenaliny i aby nabrać odpowiedniej perspektywy, oddaję się skokom ze spadochronem, które dodają mi energii do działania.

Jestem przekonany, że wspólnie tworzymy przyszłość naszego miasta, która będzie odzwierciedlać potrzeby i aspiracje wszystkich jego mieszkańców.

Więcej kandydatów