Strona główna » Aktualności » „Aktywne Zakopane” Agnieszki Nowak-Gąsienicy

„Aktywne Zakopane” Agnieszki Nowak-Gąsienicy

Drugi punkt programu Agnieszki Nowak-Gąsienicy „Szóstka dla Zakopanego” to aktywizacja mieszkańców w różnych dziedzinach. Realizacja przedsięwzięć, które obejmuje hasło „Aktywne Zakopane”, ma zachęcić Mieszkańców do partycypowania w podejmowaniu decyzji oraz wspólnej troski o funkcjonowanie i dobry wizerunek miasta.  

– Wszyscy chcemy, by żyło się nam tutaj coraz lepiej, by móc maksymalnie wykorzystać zasoby miasta z myślą zwłaszcza o dzieciach, młodzieży i seniorach. Chcemy, aby każdy czuł, że Zakopane to jego dom i może tu nie tylko mieszkać i pracować, ale także rozwijać się oraz realizować swoje pasje. To z pewnością łączy wszystkich mieszkańców i o ten aspekt pragnę szczególnie zadbać jako Burmistrz Zakopanego – podkreśla Agnieszka Nowak-Gąsienica. 

Najważniejszy punkt tej części programu to wprowadzenie budżetu obywatelskiego, ale na zasadach, które umożliwią szybką i skuteczną realizację wyłonionych w nim projektów. Obejmie on małe projekty inwestycyjne i projekty miękkie, tak aby mieszkańcy poszczególnych dzielnic mogli decydować na przykład o elementach małej architektury, rozwoju infrastruktury, organizacji kameralnych wydarzeń i wielu innych lokalnych inicjatywach dotyczących szkół, przedszkoli, stowarzyszeń czy też przestrzeni publicznej. Takie podejście wynika ze wcześniejszych negatywnych doświadczeń z wdrażania budżetu obywatelskiego w 2014 r., w którym wyłaniane były projekty niemożliwe do realizacji pod względem logistycznym i finansowym.

Związana jest z tym także stała współpraca z organizacjami pozarządowymi umożliwiająca wzmacnianie ich potencjału i promocję poprzez organizację wspólnych wydarzeń, spotkań, konsultacji, szkoleń, wymiany doświadczeń, a także udostępnianie zasobów miasta.

– Chcę nadal wspierać stowarzyszenia, zwłaszcza te działające na rzecz młodzieży i seniorów, proponować różne nowe form aktywizacji seniorów, takie jak klub seniora oraz zniżki w obiektach sportowych. Planuję też rozszerzenie oferty zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – wyjaśnia Agnieszka Nowak-Gąsienica.

„Aktywne Zakopane” to także udostępnianie usług elektronicznych oraz szersze prowadzenie konsultacji on-line. Konieczne jest systematyczne wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w Urzędzie Miasta, przy jednoczesnym zachowaniu formy papierowej oraz osobistego załatwiania spraw i uzyskiwania niezbędnych mieszkańcom informacji. Celem jest nie tylko ułatwienie dostępu on-line osobom chętnie korzystającym z nowych technologii, ale także unikanie tworzenia barier dla najstarszego pokolenia, a wręcz przeciwdziałanie takiemu wykluczeniu społecznemu.

– Jednym z takich projektów, który ma swoją wersję elektroniczną jaką jest aplikacja, ale także fizyczną formę karty, jest Zakopiańska Karta Mieszkańca. Wychodzi on naprzeciw oczekiwaniom i po­trzebom mieszkańców umożliwiając wprowadzenie specjalnej oferty zniżek i ulg dla osób, które są zameldowane lub roz­liczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Zakopa­nem. Głównym jego benefitem jest bezpłatna komunikacja miejska i ulgi w opłacie za parkingi miejskie. Zniżki w ra­mach karty zaoferowało także wielu partnerów – przed­siębiorców i instytucji. Karta cieszy się ogromnym zainteresowaniem i spotkała się z bardzo dobrym odbiorem. W ciągu 7 miesięcy wydanych zostało blisko 5 tys. kart i 2,7 tys. pakietów parkingowych. Chcę ten projekt nadal rozwijać i promować – zapewnia kandydatka.

– Zależy mi także, by łączyła nas wspólna troska o dobry wizerunek miasta i jego mieszkańców. Dla mnie Zakopane jest miastem na szóstkę – takie jest przewodnie hasło mojej kampanii, które spina cały mój program wyborczy. Zachęcam i będę zachęcać, by wszyscy mieszkańcy mówili o Zakopanem pozytywnie i doceniali to wyjątkowe miejsce. Zakopane ma ogromny potencjał – więc powinniśmy z niego korzystać i działać wspólnie dla dobra całej naszej społeczności. Nie możemy pozwolić, by o Zakopanem źle mówiono w oderwaniu od sytuacji w innych miastach i regionach, by wyolbrzymiano różne zjawiska, które dotyczą całej naszej rzeczywistości. Musimy oczywiście walczyć z psującymi wizerunek miasta incydentami, ale nie dajmy sobie wmówić, że Zakopane jest niegościnne, nieprzyjazne i nieatrakcyjne. Znajmy swoją wartość i to podkreślajmy. Tu potrzebne jest działanie nie tylko władz miasta, ale każdego mieszkańca i przedsiębiorcy – apeluje przy okazji kampanii wyborczej Agnieszka Nowak-Gąsienica.

Post Fb 3