Strona główna » Aktualności » „Kulturalne Zakopane” Agnieszki Nowak-Gąsienicy

„Kulturalne Zakopane” Agnieszki Nowak-Gąsienicy

W programie Agnieszki Nowak-Gąsienicy nie mogło zabraknąć „Kulturalnego Zakopanego”. Ten ważny punkt to naturalna konsekwencja naszej historii i dziedzictwa. Zakopane łączy tradycję z nowoczesnością. Ma ciekawą i bogatą turystyczną ofertę miejsc oraz wydarzeń związanych z kulturą, ale także stawia na rozwój mieszkańców w tej dziedzinie. Rozwija infrastrukturę, ale dba także o zabytkową tkankę. „Kulturalne Zakopane” to miasto, które daje możliwości, wspiera artystów, ale troszczy się też o zachowanie dziedzictwa naszych przodków.

W okresie 2015–2024 w dziedzinie kultury kontynuowana była organizacja największych festiwali i wydarzeń cyklicznych, powstało także wiele nowych inicjatyw, w tym nowe przestrzenie kulturalne – Centrum Kultury Rodzimej w Willi Czerwony Dwór oraz mediateka, klubokawiarnia, galeria i nowa siedziba Centrum Informacji Turystycznej w odrestaurowanych budynkach dworca kolejowego. Pod tym względem Zakopane jest naprawdę dobrze rozwinięte i ma się czym chwalić. Oferta kulturalna jest bardzo bogata i zróżnicowana. To blisko 150 wydarzeń rocznie – od dużych festiwali i plenerowych koncertów po ciekawe wystawy, kameralne koncerty i spotkania. Miasto wspiera także wydarzenia kul­turalne organizowane przez zakopiańskie instytucje i stowarzyszenia, organizuje jubileusze oraz obchody świąt patriotycznych.

– W moim programie wyborczym znalazła się kontynuacja tych działań, czyli rozwój istniejących wydarzeń cyklicznych i festiwalowych, tworzenie bogatej i zróżnicowanej oferty wydarzeń kulturalnych oraz nacisk na popularyzację kultury rodzimej w ramach miejskich festiwali, wydarzeń, wystaw, a także wsparcie dla zespołów regionalnych i twórców ludowych. Tu oczywiście ważną rolę pełni Centrum Kultury Rodzimej w odnowionej zabytkowej willi Czerwony Dwór. Oddane do użytku w 2018 r., stało się ono perełką Zakopanego, nie tylko ze względu na swoją wartość historyczną i wizualną, ale także jako miejsce skupiające i promujące lokalnych artystów i twórców ludowych – podkreśla Agnieszka Nowak-Gąsienica.

Okres 2015–2024 to także intensywny rozwój i promocja marki Zakopane, to rozszerzanie działań promujących se­zony i wydarzenia, duże kampanie takie jak „Zakopane – jedno miasto, pełnia wrażeń” oraz „Zakopane – do­bre eMOCje”, a także owocna współpraca patronacka i sponsorin­gowa, nowa identyfikacja wizualna i sieciowanie miasta, rozpoczęcie wydawania informatorów dla turystów i mieszkańców, liczne programy emitowane na regionalnych i ogólnopolskich antenach radiowych i telewizyjnych, nowy portal zakopane.pl ze strefami dla mieszkańców i turystów oraz bazą wydarzeń i bazą noclegową. To tylko niektóre istotne punkty dotychczasowych działań. W programie wyborczym Agnieszki Nowak-Gąsienicy znalazły się także nowe projekty i produkty turystyczne, które wzmocnią promocję miasta, jak również legalnie działających kwaterodawców. Premiowani będą przedsiębiorcy spełniający wszystkie ustawowe formalne i podatkowe wymogi. Będą oni mogli swoim gościom zaoferować zniżki i bezpłatne benefity w formie Karty Turysty. 

– Uważam, że dzięki dotychczasowym działaniom miasto ma dobrą promocję. Przekłada się to na liczbę turystów przyjeżdżających do Zakopanego, czego wymiernym wskaźnikiem jest stały wzrost wpływów z opłaty miejscowej. Potwierdzają to także niezależne badania, publikowane przez Polską Or­ganizację Turystyczną i Ministerstwo Sportu i Turystyki, a także serwisy takie jak eholiday.pl i nocowanie.pl, według któ­rych Zakopane to w Polsce miejscowość najczęściej wybierana na wyjazdy wypo­czynkowe, zwłaszcza w sezonie letnim. Musimy jednak zatroszczyć się o dobry wizerunek miasta i jego mieszkańców. Znajmy swoją wartość i to podkreślajmy. Tu potrzebne jest działanie nie tylko władz miasta, ale każdego mieszkańca i przedsiębiorcy – przekonuje kandydatka.

Do promocji miasta przyczynił się także plenerowe koncerty sylwestrowe. Wystąpiły tu polskie i zagraniczne gwiazdy, których w Zakopanem nie zobaczylibyśmy, gdyby nie to wydarzenie. W telewizji padały kolejne rekordy oglądalności. Ekwiwalent reklamowy dla Zakopanego każdego roku wynosił kilka­dziesiąt milionów złotych, a wydatki miasta były nieporównywalnie mniejsze, w ostatnich latach właściwie minimalne.

– Dla mnie jednak najważniejsze są kwestie bezpieczeństwa. Policja, której siły były znacznie wzmocnione ze względu na imprezę masową, nie odnotowywała właściwie żadnych groźnych incydentów. Większość osób witających tej nocy Nowy Rok skupiła się na Równi Krupowej, gdzie sytuację mieliśmy pod pełną kontrolą ochrony i służb, a także zabezpieczoną pomoc medyczną. Spokojne były przede wszystkim Krupówki, które zanim Miasto zdecydowało się na organizację plenerowego koncertu sylwestrowego w 2015 r, były w tę jedną noc w roku miejscem naprawdę niebezpiecznym. Zamierzam o Sylwestrze rozmawiać z mieszkańcami i przeprowadzić konsultacje społeczne. Dyskutować można o skali tego wydarzenia, charakterze i repertuarze. Jednak będę chciała, by plenerowy koncert tej nocy nadal odbywał się w Zakopanem – wyjaśnia Agnieszka Nowak-Gąsienica. 

„Kulturalne Zakopane” to także dalsze działania na rzecz ochrony zabytków, w tym zwiększenie kwoty dotacji przeznaczanych co roku na prace konserwatorskie, restaurator­skie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. To także dalsza troska o estetykę przestrzeni publicznej.

– Po 8 latach działania przepisów uchwały o Parku Kulturowym obszaru ulicy Krupówki widać jej pozytywne efekty, zwłaszcza w zakresie reklam, handlu oraz prowadzenia robót budowlanych. Trzeba oczywiście uszczelniać przepisy i przeanalizować możliwość zmian w uchwale. Jest to jednak skomplikowany i długotrwały proces. Jeśli nowa Rada Miasta wyrazi taką wolę, będę chciała działać i sukcesywnie rozwiązywać pojawiające się problemy. Natomiast na finiszu jest już uchwała krajobrazowa. Mam nadzieję, że już wkrótce zajmie się nią Rada Miasta. Zakłada ona radykalne ograniczenia nadmiernego zagęszczenia, gabarytów i ilości nośników reklamowych oraz likwidację nośników reklamowych najbardziej ingerujących w przestrzeń. Pozwoli to na uporządkowanie Zakopanego w zakresie reklam, które obecnie zakłócają wizualny odbiór terenów o unikalnych walorach krajobrazowych. Dostaniemy więc kolejne narzędzie, które pomoże nam zadbać o estetykę naszego miasta – dodaje Agnieszka Nowak-Gąsienica.

Post Fb 5