Strona główna » Aktualności » „Sportowe Zakopane” Agnieszki Nowak-Gąsienicy

„Sportowe Zakopane” Agnieszki Nowak-Gąsienicy

Sport i rekreacja to kolejny obszar wpisany na stałe w tradycję Zakopanego i wynikający z jego uwarunkowań geograficznych. Działania miasta w tym względzie muszą zaspakajać potrzeby zarówno turystów, jak i mieszkańców, dzieci, młodzieży i dorosłych, zawodowców i osoby uprawiające sport amatorsko. Najważniejszym zadaniem gminy jest jednak rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

W ramach edukacji szkolnej co roku uczniowie mają zapewnione dodatkowe zajęcia obejmujące m.in. naukę jazdy na nartach, naukę pływania, poszerzony program wychowania fizycznego. Zakopiańskie szkoły są  systematyczne doposażanie w sprzęt sportowy, a dzieci mają dostęp do boisk szkolnych w go­dzinach popołudniowych oraz w cza­sie wakacji. Zadania w zakresie kultury fizycznej powierzane są także organizacjom pozarządowym – klubom i stowarzyszeniom. Dofinansowanie każdego roku przyznawane z budżetu miasta wzrosło z 480 tys. zł w 2015 r. do 1 mln zł w 2023 r. Ponadto najlepszym młodym sportowcom przyznawane są co roku nagrody i stypendia sportowe.

Miasto organizuje także liczne imprezy i zawody spor­towe – kolejne edycje wydarzeń: World Snow Day, Pucharu Zakopane­go w Narciarstwie Alpejskim i Pucharu Zakopanego Dzieci. Współorganizuje m.in. zawody 12 h Slalom Maraton Zakopane. Przygotowuje i utrzymuje trasy biegowe w rejonie Doliny Białego oraz na Górnej Równi Krupowej, a także górki saneczko­we na Równiach Krupowych. Z kolei działalność Miejskiego Ośrodka Spor­tu i Rekreacji to od 2015 r. blisko 1600 imprez sportowych ogólnodostęp­nych oraz z zakresu sportu szkolnego, w których udział wzięło ponad 108 tys. osób, w tym wydarzenia biegowe Za­kopiańska Liga Biegowa, Mistrzostwa Zakopanego w Biegu pod Górę, Zako­piański Bieg Niepodległości, a także Sportowa Rywalizacja Szkół, Szkolna Liga Sportów Zimowych.

Wspomnieć trzeba także koniecznie o inwestycjach obejmujących infrastrukturę sportową i rekreacyjną, takich jak: boisko sportowe przy Zakopiańskim Centrum Edukacji, plac rekreacyjny z siłownią zewnętrzną na Ustupie, park ćwiczeń przy ul. Przewodników Tatrzańskich, plac zabaw i siłownia zewnętrzna na Górnej Równi Krupowej, czy też trwająca budowa stadionu na ul. Orkana. Do tego dochodzi jeszcze systematyczna modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy szkołach (budowa boiska przy SP2 i SP4, SP5 i SP7). Wykonana została także dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sali gimnastycznej przy SP7. Na inwestycję miasto pozyskało ponad 2,3 mln zł dofinansowania z programu Sportowa Polska Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pozwoli to już wkrótce rozpocząć inwestycję.

– Miasto wspierało także kluczowe przed­sięwzięcia realizowane przez inne pod­mioty, takie jak  budowa biegowych tras narciarskich, modernizacja kompleksu średnich skoczni, budowa wielofunkcyjnej hali lodowej przez COS OPO Zakopane. Stworzyło także odpowiednie warunki formalno-prawne, aby wspierać rozwój narciarstwa. Uchwalone zostały Plany Zagospodarowania Przestrzennego Harenda i Nosal. Chcę dalej iść w tym kierunku. Wspierać rozwój infrastruktury narciarskiej oraz różne inicjatywy związane z rekreacją i sportem w naszym mieście. Jestem otwarta na rozszerzenie współpracy z klubami sportowymi, a także organizację i współorganizację dużych imprez sportowych. W planie mam także otwarcie klas sportowych profilowanych oraz rozszerzenie zajęć pozalekcyjnych  – wyjaśnia Agnieszka Nowak-Gąsienica.

Jej program „Szóstka dla Zakopanego” obejmuje także konkretne przedsięwzięcia, które zostaną zrealizowane przez miasto w ramach dalszej rozbudowy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, w tym budowę miejskiego lodowiska, boiska piłkarskiego, ścianki wspinaczkowej, skateparku, kolejnych parków ćwiczeń, placów zabaw, miasteczka rowerowego przy ul. Zamoyskiego, a także zagospodarowanie terenów przyszkolnych na sport i rekreację w SP1, SP2, SP3 i ZCE. W planie jest budowa ścieżek rowerowych i biegowych wzdłuż potoku Bystra i Drogi Homolackiej na Bachledzkim Wierchu oraz u wylotu Doliny Białego, a także ścieżek edukacyjnych i rekreacyjnych. Kolejny pomysł to zagospodarowanie przestrzeni sąsiedzkich poprzez montaż małej architektury takiej jak stoły do gier, boisko do buli, pumptrucki, huśtawki.

Post Fb 6