Strona główna » Aktualności » W Zakopanem czas na kobietę

W Zakopanem czas na kobietę

Obecna wiceburmistrz Agnieszka Nowak-Gąsienica ubiega się o stanowisko Burmistrza Miasta Zakopane ze wsparciem swojego szefa Burmistrza Leszka Doruli oraz Przewodniczącego Rady Miasta Jana Gluca. Za jej kandydaturą przemawia ogromne samorządowe doświadczenie. Od 2014 roku w jej kompetencjach znajdują się: kultura i promocja, oświata i sprawy społeczne oraz sport. Podlegają jej także jednostki kultury, publiczne szkoły podstawowe i przedszkola oraz MOPS, MOSiR i ZCE.

Agnieszka Nowak-Gąsienica jest zaangażowana w zarządzanie całością spraw miasta. Ma też odpowiednie kwalifikacje. Ukończyła studia z prawa gospodarczego i administracyjnego, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, logopedii oraz zarządzania oświatą, zarządzania w ochronie zdrowia, pedagogiki ogólnej oraz sztuki.

Przede wszystkim jednak zawsze stara się być blisko mieszkańców i ich problemów. Pomaga, rozmawia, wspiera w trudnych sytuacjach – przekonało się o tym z pewnością wielu mieszkańców, podległych jej pracowników, czy też przedstawicieli różnych środowisk i stowarzyszeń działających w Zakopanem. Angażuje się wszędzie tam, gdzie jest potrzebna. Jest członkiem Rady Muzeum Tatrzańskiego, Rady Programowej Zakopiańskiego Centrum Kultury, wiceprzewodnicząca Społecznej Rady Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem, a także Honorową Ambasadorką Fundacji PoWer prowadzącej Centrum Pomocy Dzieciom.

Wcześniej przez wiele lat była prezesem Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Zakopanem. Ma trójkę dzieci, wspierającą rodzinę i przyjaciół. W kampanii wyborczej stoją za nią także kandydaci do Rady Miasta, w tym dziesięciu dotychczasowych radnych, ale także nowe osoby z różnych środowisk, które potrafiła przekonać do pracy samorządowej i swojego programu.

Dlaczego podjęła Pani decyzję o starcie w wyborach na Burmistrza Miasta Zakopane? Do tej pory o to stanowisko ubiegali się niemal wyłącznie mężczyźni?

– Cieszę się, że moje samorządowe środowisko postawiło na jedną silną i sprawdzoną kandydatkę. Płeć nie ma tutaj znaczenia, choć może być dodatkowym atutem. Taka zmiana też jest naszemu miastu potrzebna. Kobiecy punkt widzenia to większa troska o innych, zwłaszcza tych najsłabszych, to także  otwartość na ich potrzeby, umiejętność działania ponad podziałami, a nawet łagodzenia sporów. Z drugiej strony to upór, konsekwencja i energia do działania. Wiele kobiet łączy w sobie takie sprzeczności – siłę charakteru i dużą wrażliwość. To są raczej powody, dla których inni widzą mnie na tym stanowisku. Ja podjęłam to wyzwanie z myślą o skutecznej kontynuacji ważnych inwestycji i przedsięwzięć oraz utrzymaniu kierunku polityki samorządowej. Jest to bardzo istotne dla pewnej stabilności w rozwoju miasta. Jesteśmy teraz w trudnym dla całego kraju czasie i Zakopane z pewnością potrzebuje spokoju, a nie gwałtownych zmian kierunku. Wiele udało się nam przez dwie kadencje zrobić i bardzo chciałabym zachować ciągłość tego procesu. Kolejne przedsięwzięcia są przez nas przygotowane lub choćby tylko przeanalizowane i zaplanowane, ale tworzą one spójną całość z tym, co już powstało w ciągu 9 lat. To ogromna wartość naszego programu wyborczego. 

Ten program to „Szóstka dla Zakopanego Agnieszki Nowak-Gąsienicy”. Co kryje się za tym hasłem?

– Moja „Szóstka dla Zakopanego” to najlepsza ocena jaką wystawiam mojemu miastu. Zakopane jest właśnie miastem na szóstkę. Jest wspaniałe. Zachęcam więc, by wszyscy mieszkańcy mówili o nim dobrze i doceniali to wyjątkowe miejsce. Taka pozytywna kampania jest nam bardzo potrzebna jako odpowiedź na to, co ciągle słyszymy w mediach, a co zupełnie odbiega od prawdy. Zakopane ma ogromny potencjał – więc powinniśmy działać wspólnie dla dobra całej naszej społeczności. Ale „Szóstka dla Zakopanego” to także sześć ważnych obszarów, które chcę razem z Radą Miasta, mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz stowarzyszeniami wzmacniać i rozwijać. Ten przemyślany i kompleksowo przygotowany program oddaję w Państwa ręce. Jest on jednak wciąż otwarty na Państwa potrzeby i pomysły. Wzbogacam go podczas licznych codziennych rozmów i spotkań z Mieszkańcami, które ostatnio odbywam. Każdy głos w dyskusji jest dla mnie cenny. 

Pani program jest bardzo konkretny i precyzyjny. Jak chce Pani do niego przekonać wyborców?   

 – W ramach trwającej kampanii zaplanowałam wraz z kandydatami do Rady Miasta liczne spotkania z mieszkańcami w poszczególnych okręgach, a także aktywność w mediach społecznościowych. Bardzo bym chciała, żeby mieszkańcy zapoznali się z całym moim programem. Nie sposób omówić go tutaj w skrócie. Myślę jednak, że te konkrety to jego ogromna zaleta.

Program jest przemyślany, inwestycje i przedsięwzięcie są wnikliwie przeanalizowane, mogę wskazać ich planowane lokalizacje i źródła finansowania. To nie jest jedynie wizja, ale gotowy plan. Jeśli wygram wybory od razu będę mogła przystąpić do jego realizacji. Poszczególne zadania wpisane w mój program są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, które jako wiceburmistrz znam przecież bardzo dobrze. Znam moje miasto i chcę dalej dla niego pracować.