Strona główna » Aktualności » Konferencja prasowa

Konferencja prasowa

8 lutego podczas konferencji prasowej swój start w wyborach na Burmistrza Miasta Zakopane zadeklarowała dotychczasowa wiceburmistrz Agnieszka Nowak-Gąsienica. Jest ona kandydatką Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Pełne wsparcie dla niej wyrazili także Burmistrz Leszek Dorula oraz Przewodniczący Rady Miasta Zakopane Jan Gluc, który dotychczas sam zamierzał ubiegać się o to stanowisko. Tym samym prawicowi samorządowcy z Zakopanego zdecydowali się na jedną silną i sprawdzoną kandydatkę. Wspólna kampania obejmie także wybory do rady gminy, powiatu i sejmiku wojewódzkiego.  

Burmistrz Leszek Dorula poinformował, że nie będzie ubiegać się o kolejną kadencję ze względów osobistych. Przekazał także podziękowania dla obecnej ekipy, z którą razem pracował dla Zakopanego przez ponad 9 lat. Przede wszystkim jednak podkreślał swoje poparcie dla Agnieszki Nowak-Gąsienicy, która jest gwarantem skutecznej kontynuacji ważnych inwestycji i przedsięwzięć oraz utrzymania kierunku polityki samorządowej. Rekomendował kandydatkę jako bliską współpracowniczkę, skuteczną w działaniu oraz w pełni zaangażowaną i oddaną sprawom miasta.

– Poszedłem inną drogą niż dotychczasowi burmistrzowie, na stanowiska zastępców powołałem ludzi niezwiązanych z żadnym komitetem. Patrzyłem tylko na ich kompetencje niezbędne do realizacji naszego programu. To się sprawdziło, dlatego dziś mogę udzielić pełnego poparcia Agnieszce Nowak-Gąsienicy. Życzę jej wszystkiego dobrego. W nadchodzących wyborach wszystkiego dobrego życzę też Zakopanemu i jego mieszkańcom – mówił Burmistrz Leszek Dorula.

Współpracę przy realizacji wspólnego wyborczego programu deklarował także Przewodniczący Jan Gluc, prosząc jednocześnie swoich wyborców o oddanie głosu na Agnieszkę Nowak-Gąsienicę.

– Moim priorytetem jest, aby miasto przez nową kadencję było zarządzane przez najlepszych ludzi, traktujących sprawowanie swoich funkcji jako służbę dla mieszkańców. Pracując w Radzie Miasta poznałem Agnieszkę Nowak-Gąsienicę jako osobę otwartą na merytoryczne argumenty i działającą ponad podziałami. Wierzę, że jako Burmistrz Zakopanego będzie reprezentować wszystkich mieszkańców – przekonywał również Jan Gluc.

O poparciu dla Agnieszki Nowak-Gąsienicy, a także wspólnej kampanii i współpracy mówili również obecni na konferencji Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Jan Piczura oraz Starosta Tatrzański Piotr Bąk.

– Zarządzanie tym miastem w taki sposób, by pogodzić różne sprzeczności, interesy i potrzeby jest niezwykle trudne. Inni kandydaci z pewnością mają dobre intencje, ale to za mało. Potrzebna jest wiedza, kompetencje, doświadczenie. To wszystko pani Agnieszka uzyskała będąc wiceburmistrzem przez dwie kadencje. Miałem okazję z nią współpracować i mam uznanie dla jej przygotowania i zaangażowania. Będzie więc w stanie sprostać trudnym wyzwaniom. Czas na kobietę, taka zmiana jest bardzo potrzebna – zachęcał do wsparcia kandydatki Piotr Bąk.

Wiceburmistrz Agnieszka Nowak-Gąsienica przekonywała, że grono osób z nią współpracujących i startujących w wyborach samorządowych to silna i sprawdzona ekipa, na którą warto oddać głos, by Zakopane pozostało na dobrej drodze rozwoju. Podsumowując dwie kadencje, podkreślała konieczność kontynuowania realizacji dużych inwestycji oraz skutecznego pozyskiwania funduszy, ale także wytyczania nowych kierunków. Wśród dotychczasowych sukcesów wymieniła m.in. budowę pierwszego w naszym mieście budynku komunalnego, rewitalizację budynków dworca kolejowego i budowę Centrum Komunikacyjnego, zakup willi Palace, uruchomienie komunikacji miejskiej, wprowadzenie Zakopiańskiej Karty Mieszkańca, rozpoczęte budowy węzła komunikacyjnego w Kuźnicach, Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie Nasz Dom i stadionu przy ul. Orkana, czy też modernizację Czerwonego Dworu i rewitalizację Równi Krupowej.

– Jestem przekonana, że mieszkańcy potrafią te działania docenić, gdyż bardzo pozytywnie wpłynęły one na ich codzienne życie w wielu jego aspektach. Proszę, by wyrazem tego docenienia był głos na mnie w wyborach samorządowych, by nasza silna i sprawdzona ekipa mogła kontynuować pracę i podejmować kolejne wyzwania.

Wśród tych nowych wyzwań pod rządami Agnieszki Nowak-Gąsienicy znalazłaby się m.in. budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym, mieszkań socjalnych, hali widowiskowej i lodowiska. Co istotne, przedsięwzięcia te są już przeanalizowane i mają wybrane lokalizacje. Okazją do poznania szczegółów wyborczego programu będą spotkania z mieszkańcami, które już wkrótce zostaną zorganizowane w różnych rejonach Zakopanego.

– Bardzo ważna jest realizacja wszystkich założeń, które mamy w programie, ale dla mnie najważniejszy jest człowiek, mieszkaniec i mieszkanka Zakopanego bez względu na wiek czy płeć – przekonywała Agnieszka Nowak-Gąsienica. – Zawsze starałam się być blisko mieszkańców i ich problemów. Sprawy, które były mi szczególnie bliskie to pomoc społeczna, oświata, kultura i promocja, sport, ochrona zabytków, ale z pełnym zaangażowaniem brałam udział w zarządzaniu całością spraw naszego miasta. Zwłaszcza ostatnia kadencja stawiała przed nami trudne i niespodziewane zadania, związane z pandemią koronawirusa czy wojną w Ukrainie. Działaliśmy w szczególnych warunkach, ale zawsze skutecznie, profesjonalnie i ze szczególną troską o drugiego człowieka. 

Podczas konferencji zaprezentowane zostało hasło kampanii wyborczej, które towarzyszyło wielu wypowiedziom – # silna i #sprawdzona.

– Mam nadzieję, że to nasze wyborcze hasło „silna i sprawdzona” odniosą Państwo także do mnie jako kandydatki na Burmistrza Miasta Zakopane. Dziękuję wszystkim, którzy już mnie wspierają i tym, którzy zechcą mnie wesprzeć w tych wyborach – mówiła wiceburmistrz.

Poprzez swoją obecność na konferencji prasowej swoje wsparcie dla Agnieszki Nowak-Gąsienicy wyrazili także wiceburmistrz Tomasz Filar oraz radni Aneta Bachleda Curuś, Lucyna Galica-Jurecka, Jacek Kalata, Kazimierz Konarski, Maria Łukaszczyk, Marcin Sęk, Paweł Strączek i Wojciech Tatar.

W ramach rozpoczętej kampanii zaplanowano prezentację programu wyborczego, spotkania z mieszkańcami, a także aktywność w mediach społecznościowych: