Strona główna » Aktualności » „Zakopane Blisko Ludzi”

„Zakopane Blisko Ludzi”

Dla kandydatki na Burmistrza Miasta Zakopane Agnieszki Nowak-Gąsienicy pod hasłem „Zakopane Blisko Ludzi” kryje się miasto, w którym wspiera się najsłabszych i potrzebujących, w którym są miejsca i instytucje niosące pomoc, otaczające opieką osoby chore, wykluczone społecznie, obarczone trudnymi doświadczeniami. To miasto, w którym czujemy się bezpiecznie.

Działania z tego obszaru są szczególnie bliskie Agnieszce Nowak-Gąsienicy. Zawsze stara się być blisko mieszkańców i ich problemów. Pomaga, rozmawia, wspiera w trudnych sytuacjach – o czym przekonało się z pewnością wielu mieszkańców, podległych jej pracowników, czy też przedstawicieli różnych środowisk i stowarzyszeń działających w Zakopanem. Angażuje się wszędzie tam, gdzie jest potrzebna. Jest członkiem Rady Muzeum Tatrzańskiego, Rady Programowej Zakopiańskiego Centrum Kultury, wiceprzewodnicząca Społecznej Rady Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem, a także Honorową Ambasadorką Fundacji PoWer prowadzącej Centrum Pomocy Dzieciom. Wcześniej przez wiele lat była prezesem Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Zakopanem. Jako Zastępca Burmistrza w trakcie dwóch kadencji bardzo angażowała się w sprawy społeczne i konkretne działania na rzecz pomocy potrzebującym.

– Dla mnie zawsze najważniejszy jest człowiek, każdy mieszkaniec Zakopanego. Ostatnia kadencja stawiała przed nami trudne i niespodziewane zadania, związane z pandemią koronawirusa czy wojną w Ukrainie. Działaliśmy w szczególnych warunkach, ale zawsze skutecznie, profesjonalnie i ze szczególną troską o drugiego człowieka. Chcę nadal pomagać i podejmować nowe wyzwania, mam też plany na kolejne inicjatywy, które będą wsparciem dla mieszkańców – przekonuje Agnieszka Nowak-Gąsienica.

– Bardzo ważne dla mnie przedsięwzięcie, budowa Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM, dobiega właśnie końca. Będzie ono pełnić funkcje związane z dzienną opieką medyczną oraz poprawą komfortu życia osób z nieuleczalnymi cho­robami. To dla mnie ogromna satysfakcja, że udało się na ten cel pozyskać duże finansowe wsparcie i tak szybko zrealizować tę inwestycję. Z niecierpliwością czekam teraz na otwarcie Centrum – podkreśla kandydatka.

Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM oferować będzie porady i konsultacje lekarskie, a także możliwość wypożyczenia sprzętu medyczno-reha­bilitacyjnego oraz skorzystania ze wspar­cia dla rodziny chorego i form integracji społecznej. W budynku mieszczą się gabinety rehabilitacyjne, lekarskie, diagno­styczno-zabiegowe, pomieszczenia dla grup wsparcia, magazyn sprzętu rehabilitacyjne­go, toalety oraz niezbędna pomieszczenia porządkowe i administracyjne. Inwestycja otrzymała dofinansowanie 5 mln zł na budowę i 1,4 mln zł na wyposażenie.

W budynku Centrum będzie możliwe także zapewnienie dzieciom zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, do których obecnie w Zakopanem dostęp jest bardzo ograniczony. Z myślą o najmłodszych w programie Agnieszki Nowak-Gąsienicy znalazło się także uruchomienie przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym. Taka inicjatywa będzie kolejnym wymiernym wsparciem dla rodzin z małymi dziećmi, również tymi wymagającymi specjalistycznej opieki.

Układając program Agnieszka Nowak-Gąsienica wskazała także na potrzebę zapewnienia pomocy psychologicznej oraz poprawę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach użyteczności publicznej, głównie w Urzędzie Miasta Zakopane.

Kolejny ważny punkt programu „Szóstka dla Zakopanego” to budowa, modernizacja i remonty mieszkań komunalnych oraz socjalnych, czyli konkretne wsparcie dla zakopiańczyków borykających się z problemami lokalowymi ze względu na wysokie ceny nieruchomości pod Tatrami. Do tej pory za kadencji Burmistrza Leszka Doruli udało się wybudować budynek komunalny z 46 lokalami przy ul. Kamieniec 3, trwa także budowa bloku mieszkalnego z 54 lokalami realizowana przez TBS przy ul. Kamieniec 25. Kolejne realizacje są już w planach. Jest to m.in. budowa socjalnego budynku wielomieszkaniowego w rejonie ul. Kasprowicza.

„Zakopane Blisko Ludzi” to także zapewnienie mieszkańcom i turystom bezpieczeństwa w wielu aspektach. To wprowadzenie bezpiecznych stref i wyniesionych przejść dla pieszych. Pierwsze takie działania już miały miejsce w Zakopanem np. na ul. Sienkiewicza przy budynkach zlokalizowanych tam dwóch szkół. Program „Szóstka dla Zakopanego” zakłada także poprawę bezpieczeństwa poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego i wzmocnienie współpracy ze służbami mundurowymi.

Odpowiedzią na potrzeby mieszkańców będą też dalsze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta, w tym podjęcie skierowanej już do Rady Miasta uchwały krajobrazowej, przygotowanie w związku ze zmianą przepisów planu ogólnego dla całego miasta, a także wprowadzanie zmian punktowych w miejscowych planach zagospodarowania, ale jedynie z myślą o mieszkańcach, czyli o budownictwie jednorodzinnym oraz o inwestycjach miejskich, zwłaszcza związanych z rozbudową infrastruktury. Chodzi więc o taki rozwój Zakopanego, który będzie służyć mieszkańcom i gwarantować ład przestrzenny.

Post Fb 4